Mga Wellness Club na itinatag sa SF High Schools

Mayo 1, 2022 · 

Batay sa ang pangkat ng YPARSa pananaliksik ni, ang kalusugan ng isip ng mga kabataan ay negatibong naapektuhan ng COVID-19 pandemic at lockdown. Bilang tugon sa data na ito, sinimulan ng aming mga lider ng kabataan ang proseso ng pagpapatupad ng mga mental wellness club sa kani-kanilang mga paaralan na nag-aalok ng mga mapagkukunan at mga aktibidad sa pang-komunidad para sa kanilang mga kapantay.