nagho-host ang yli ng isang pulong sa pagtugon sa pagsasara ng Bay City Flowers

Setyembre 20, 2019 · 

Ang Bay City Flowers, isang nursery sa Half Moon Bay na nagbibigay ng trabaho sa maraming manggagawa sa Latino, ay nagsara ng mga pintuan nito noong ika-10 ng Nobyembre. Bilang tugon, nag-host ang yli, Half Moon Bay City at ALAS ng isang emergency Coastside Collaborative meeting upang makita kung paano kami bilang mga tagabigay ng serbisyo ay maaaring makatulong sa pamayanan sa oras na ito ng pangangailangan.