nagho-host ang yli ng ika-33 taunang Peer Summit

Pebrero 19, 2020 · 

yli ang nagho-host ng ika-33 taunang Peer Summit para sa mahigit 150 estudyante sa middle school sa buong county. Lumahok ang mga mag-aaral sa mga workshop at natutunan ang tungkol sa paggamit ng sangkap, kalusugang sekswal, pagkakapantay-pantay ng lahi, atbp.