nagbubukas ang Opisina ng Merced

Pebrero 28, 2018 · 

Sa Miyerkules, Pebrero 28th, pinalawak ng yli ang aming mga tanggapan sa kauna-unahang pagkakataon sa 14 na taon! Ang pagpapalawak na ito ay ipinagdiriwang ang hindi kapani-paniwala na gawain ng kabataan, mga pamayanan, at kawani ng yli sa loob ng 27 taon upang maisama ang boses ng kabataan sa lokal na paggawa ng desisyon. Ang lakas ng aming mga programa sa pamumuno ng kabataan sa San Francisco Bay Area at Fresno County ay nagbigay daan para sa malusog na paglaki sa mga bagong rehiyon tulad ng Merced, kung saan kailangan ng mas maraming programa sa kabataan. Malapit na ugnayan sa komunidad ng Merced sa pamamagitan ng aming tanggapan ng Fresno, at Serbisyo sa Pagsasanay at Pagsangguni na ginawa ang lungsod ng isang perpektong lugar para sa pagpapalawak.

Ang mga programa, na nagsisilbi sa kabataan na edad 14-24, ay isasama ang Boys & Men of Color, Joven Noble at Girls at Womyn of Color, na nakatuon sa pagpapaunlad ng pamumuno, paggaling at adbokasiya para sa mga kabataan ng may kulay sa Merced.