yli Program Coordinator na kapanayamin ng KHMB Radio

Hulyo 17, 2019 · 

Ang panayam ng KHMB Radio sa Coordinator ng Program, si Rubi Salazar, tungkol sa kanyang trabaho sa Half Moon Bay, na sumasaklaw sa mga paksa mula sa cannabis hanggang sa abot-kayang pabahay hanggang sa hustisya sa transportasyon.