Nangunguna ang kabataan sa bagong proyekto ng pilot app ng kalusugan ng isip

Setyembre 13, 2021 · 

Noong Mayo 2021, nakipagtulungan ang Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pag-recover ng Pang-asal sa 16 na kabataan upang subukan ang isang bagong app para sa kalusugan ng pag-iisip upang matulungan ang tulay sa mga serbisyo para sa kabataan na 14-25 taong gulang.

Kasunod ng serye ng mga focus group ng kabataan, kung saan ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang mga karanasan sa bagong mental health app, wysa, Help@Hand sumulong sa pagpi-pilot sa Wysa sa buong San Mateo County. Bilang bahagi ng proseso ng paggawa ng desisyon, sinuri ng kabataan ang feedback ng focus group at binigyang-priyoridad ang mga rekomendasyon.