Ang mga kabataan mula sa North, West at Washington na mga kapitbahayan sa Long Beach ay nangunguna sa mga community tour para iangat ang kanilang mga karanasan sa buhay