Nagho-host ang mga kabataan ng COVID-19 at mental health event ng kabataan sa Coachella, CA