Townhall ng host ng kabataan

Hunyo 9, 2021 · 

Nagho-host ang YAPC ng bulwagan ng bayan ng kabataan upang ibahagi ang tungkol sa kanilang bagong nai-publish na 'zine kasama ang mga natuklasan mula sa kanilang proyekto sa pagsasaliksik sa pamayanan.