Naglunsad ang mga kabataan ng bagong club sa Madera High Schools

Setyembre 15, 2022 · 

Ang mga miyembro ng Youth Collective ay naglulunsad ng club na nakatuon sa pagbabagong pinamumunuan ng kabataan sa Madera South High School at Madera High School.