Ang pinuno ng kabataan na si Hazel Ventura ay nai-publish sa maraming mga yli 'zine

Abril 30, 2021 · 

Ang Hazel Ventura ay nai-publish sa The kNOw's "New World" print publication (mag-click dito para sa bersyong Ingles; mag-click dito para sa bersyon ng Espanya). Ang kanyang artikulo ay nagdedetalye ng kanyang mga karanasan sa digital na paghati. Sa paglaon ng taong iyon, ang artikulo ay napili upang maging bahagi ng publication ng YALL na "¡oye! ntsia nov! Ang aming Karanasan sa Kabataan Vol. 1. "