Pinuno ng Kabataang Lobo na si Lola Browne ang Volunteer ng Taon ng Puso ng Marin

Enero 10, 2019 · 

Dalawang linggo na ang nakararaan, kinikilala si LLLlinlin Browne ng YLI sa taunang award ng Heart of Marin para sa kanyang natitirang serbisyo sa komunidad ng Marin. Sa Panayam na ito, tinatalakay niya ang tungkol sa kanyang trabaho sa Marin County Youth Commissionsub komite ng Lahi ng Estruktura, na sa kalaunan ay nakarating sa kanya sa entablado upang tanggapin ang award ng Volunteer of the Year.