Ang lider ng kabataan ay nagsasalita sa San Joaquin River Conservancy Press Conference at Check Presentation

Hulyo 23, 2021 · 

Ang pinuno ng kabataan ng Fresno Boys & Men of Color na si Raymart Catacutan ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga karanasan sa San Joaquin River sa isang press conference tungkol sa San Joaquin River Conservancy, na nakatanggap ng $15 milyon na pondo ng estado para suportahan ang mga operasyon at pagpapanatili.