Ang mga pinuno ng kabataan ay lumahok sa Change Maker Training Conference

Agosto 5, 2021 · 

Ang 1 araw na pagpupulong sa pag-aaral ng serbisyo ay nagsasanay ng isang malakas na pangkat ng kabataan ng Madera upang mamuno sa mga proyekto na nakatuon sa aksyon sa loob ng Lungsod ng Madera.