Ang mga pinuno ng kabataan ay naroroon sa mga pinuno ng Signal Hill City tungkol sa walang-usok na multi-use na pabahay