Ang mga kabataan ay nakikipagtagpo sa Assemblymember Arambula tungkol sa kalusugang pangkaisipan sa panahon ng COVID-19

Marso 15, 2021 · 

Ang mga kabataan, kasama ang MYNT Coalition Members, ay lumahok sa isang virtual na pag-uusap upang matugunan ang emosyonal at mental na kabutihan ng mga kabataan sa gitna ng COVID-19 pandemya. Ito ay pagpapatuloy ng isang pag-uusap upang masimulan ang proseso ng paglikha ng isang plano ng pagkilos upang matugunan ang mga isyu na nararanasan ng maraming kabataan sa Central Valley.