Ang kabataan ay nakikipagtagpo sa Assemblymember Arambula sa COVID-19

Pebrero 26, 2021 · 

Ang mga kabataan at tauhan ng tauhan ay nakikipagtagpo kay Assemblymember Joaquin Arambula upang itaas ang kanilang tinig at karanasan sa kalusugan ng isip sa panahon ng COVID-19 pandemya. Si Yabby, isang pinuno ng kabataan na may MYNT at miyembro ng lupon ng kabataan ng CYAN, ay nagbahagi ng kanyang karanasan bilang isang buong-panahong mag-aaral at tagapagtaguyod sa mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan. Ipinakita ang sandaling ito kung paano maaaring magkasama ang mga nasa hustong gulang na kaalyado, stakeholder, at kabataan na may isang karaniwang layunin sa pagkakapantay-pantay sa kalusugan para sa lahat ng mga tao.