Youth Mental Health Town Hall kasama ang Assemblymember na si Dr. Joaquin Arambula

Agosto 25, 2021 · 

Ang Assemblymember Arambula ay nagho-host ng isang Town Hall na nakatuon sa kalusugan ng kaisipan at ang dami ng naidulot sa mga kabataan habang nagsasagawa sila ng malayong pag-aaral dahil sa COVID-19 pandemya. Ang kabataan ni Fresno County na si Ernie Martinez (mula sa Fresno BMoC) at Maria Vargas (RMCHS FNL) ay sumali sa panel kasama ang mga nangungunang opisyal ng estado at lalawigan na magkaroon ng pag-uusap na ito.