Ang mga kabataan ay nagpaplano at nagho-host ng taunang Fresno County Winter Jam

Disyembre 3, 2023 · 

Hinihikayat ng kaganapan ang mga kabataan na kumonekta sa buong county at talakayin ang mga lugar ng pagpapabuti sa kanilang mga komunidad pati na rin ang mga paraan upang suportahan ang kanilang mga kapantay. Kasama sa mga paksa sa taong ito ang mga positibong pamantayan sa lipunan, pagharap sa paggamit ng menor de edad na sangkap, at pagbuo ng koponan. Ang mga kabataan ng Sunnyside High School ang nag-cohost ng kaganapan kasama ang mga kawani ng Fresno yli.