Nag-publish ang kabataan ng isang COVID-19 'zine

Hunyo 1, 2021 · 

Ang mga kabataan ay naglathala at namamahagi ng isang COVID-19 na mga kolaborasyong 'zine sa English at Spanish na may kasamang mga pagsasalaysay ng kabataan, gabay sa mga mapagkukunan, at pag-access sa lokal na impormasyon tungkol sa COVID-19. Mag-click sa mga imahe sa ibaba upang i-download ang iyong kopya!