Nagsalita ang mga kabataan sa San Joaquin River Conservancy AB 559 Press Conference

Hunyo 22, 2021 · 

Ang lider ng kabataan ng Fresno Boys & Men of Color (BMOC) na si Kieshaun White at Fresno BMOC Program Manager ay nagsasalita sa isang press conference bilang suporta sa AB 559, na magpapalawak ng bilang ng mga upuan sa San Joaquin River Conservancy at matiyak ang representasyon ng isang miyembro ng organisasyon ng tribo at isang kinatawan ng komunidad.