Matagumpay na naitaguyod ng kabataan ng Oakland na mag-divest mula sa pag-pulis at mamuhunan sa pamayanan

Mayo 3, 2021 · 

Hinihimok ng Konseho ng Pamumuno ng Komisyon ng Oakland ang mga miyembro ng Konseho ng Lunsod ng Lungsod na itaas ang mga rekomendasyon ng Reimagining Public Safety Task Force na binigyan ng priyoridad ng Konseho ng Lungsod, kasama ang ipinanukalang mga susog sa badyet upang mai-redirect ang $ 17 milyong dolyar mula sa Kagawaran ng Pulisya ng Oakland sa Kagawaran ng Pag-iwas sa Karahasan at Ang Oakland (MACRO), na kung saan ay isang bagong programa sa pilot ng tugon sa emerhensiyang Oakland.