Ang mga Kabataang Win ng 'Mga Tagapagtangkal ng Pagbabago'

Disyembre 14, 2018 ·

Ang BHC Merced ay iginawad ang dalawang parangal ng 'Mga Tagahanga ng Pagbabago' sa mga kabataan ng YLI.

Una, kinikilala ng We'Ced Youth Media ang kanilang bahagi sa pangunguna sa Trans Day of Remembrance + Trans & Intersex Rights March Merced na ang una sa Merced County.

Ang mga batang babae at Womyn ng Kulay ay iginawad din sa premyo dahil sa kanilang trabaho sa #MErcedToo kampanya.