Sumulat ng sulat ang kabataan sa mga Miyembro ng Lupon ng Paaralang CVUSD

Mayo 7, 2020 · 

Sumulat ang kabataan sa mga kasapi ng lupon ng paaralan ng CVUSD na hinihingi na unahin nila ang kalusugan at kabutihan sa isip ng mga kabataan. Kasama sa kanilang mga katanungan ang pagtatalaga ng mga silid-aralan bilang ligtas na lugar at upang magamit para sa mga mag-aaral sa oras ng pag-aaral. Hinihiling din nila na ang mga ligtas na puwang na ito ay maging tauhan ng mga nasa hustong gulang na kaalyado o mga propesyonal sa kalusugang pangkaisipan, at isama ang mga aktibidad tulad ng pagninilay, pagkukwento at mga pagawaan sa kalusugang pangkaisipan.