Zero Fare Clean Air pass!

Pebrero 18, 2021 · 

Ang Konseho ng Lunsod ng Fresno ay bumoto upang aprubahan ang Zero Fare Clean Air Act (ZFCA) sa botong 5-2 noong Huwebes, ika-18 ng Pebrero 2021. "Sa Fresno, ang pinakakaraniwang Fresno FAX na mga sumasakay ay mga kabataang may kulay na may mga batang pupunta sa trabaho o paaralan, sinabi ni Councilmember Maxwell. "Sa pamamagitan ng pag-aalis ng pamasahe ng bus para sa lahat ng mga residente, ang ZFCA ay magpapagaan ng gastos para sa mga pamilyang naninirahan na may maliit na walang kita, mag-alok ng maaasahang transportasyon sa mga residente na bumalik sa trabaho pagkatapos ng pandemikong krisis sa pananalapi, magbigay ng maaasahang pag-access sa mga bakuna sa COVID-19, at makakuha ng mga Fresnans sa mga appointment sa paaralan at medikal. "

Basahin ang artikulo dito!