Yami Rodriguez

Nagtapos si Yammilette “Yami” Rodriguez ng Bachelors in Business Administration, Marketing mula sa CSU, Fresno at may Masters Degree sa Leadership at Organizational Studies mula sa Fresno Pacific University. Mayroon siyang Kredensyal mula sa Fuller Theological Seminary sa gawaing Urban Youth. Si Yami ay may Doctorate sa Pampublikong Patakaran mula sa West Chester University at ang kanyang disertasyon na "Mga Salik na Nag-aambag sa Tagumpay ng Pagtaas ng Pamumuno ng Latino sa Central California." 

Si Yami ay may background sa non-profit na sektor, policy advocacy at mas mataas na edukasyon sa loob ng mahigit 20 taon. Kasama niya ang Youth Leadership Institute (YLI) sa Central Valley mula noong 2009. Nagsusumikap siyang magkaroon ng boses ng kabataan sa mga isyu sa komunidad lalo na sa paggawa ng positibong patakaran at panlipunang napapanatiling pagbabago sa ating mga komunidad. Sa panahon ng panunungkulan ni Yami bilang Direktor, pinalawak niya ang gawain ng youth development program sa Fresno at inilunsad ang Merced Office at Madera programming. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga proyektong pinamumunuan ng kabataan ay kinabibilangan ng pag-iwas sa pag-inom ng menor de edad, mas malusog na mga tindahan sa sulok, malusog na pag-advertise at malusog na pagkain, pag-access sa mga parke, pag-access sa mga trabaho ng kabataan at mga kampanya sa pakikipag-ugnayan sa civic ng kabataan sa Fresno, Merced at Madera County.  

Si Yami at ang kanyang asawang si Jim Rodriguez ay nakatira sa Fresno ay may dalawang magagandang anak na babae sa elementarya, na nagngangalang Lizette at Juliette.

Kasama sa mga specialty ni Yami ang Pag-angat ng mga likas na talento ng kabataan, matatanda at mga team at manager sa pamamagitan ng paggamit ng tool ng CliftonStrengths bilang isang sertipikadong coach at paggamit ng kanyang background sa patakaran upang manguna sa mga pagsasanay sa pagbabago ng patakaran, adbokasiya ng kabataan, pakikipagtulungan sa mga gumagawa ng desisyon, paglilingkod sa mga board at komisyon. , mga kampanya sa pagbabago ng komunidad na pinamumunuan ng kabataan, at higit pa.