Sa batayan ng Serbisyo sa Pagsasanay at Pagsangguni ni yli ay ang paniniwala na ang makatarungan, pantay na mga sistema, samahan, at programa ay makakamit lamang sa pamamagitan ng aktibong pagsasama ng tinig ng bawat isa - lalo na ang madalas na iwanan.

 • Mga Batayan ng Pag-unlad ng Kabataan
 • Panimula Sa Pamumuno ng Kabataan
 • Pagsuporta sa LGBTQIA+ Youth
 • Mga Komunidad na Nagpapakilos Para sa Pagbabago Tungkol sa Alak
 • Pampublikong Pagsasalita
 • Mga Istratehiya sa Pangkapaligiran Para sa Positibong Pagbabago sa Panlipunan
 • Pagtataguyod sa Patakaran
 • Mga Istratehiya sa Pagsusuri ng Programa sa Pagpapaunlad ng Kabataan
 • Mga Tool at Teknik para sa Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan
 • Mga Batayan ng Pag-unlad ng Kabataan

 • Panimula Sa Pamumuno ng Kabataan

 • Pagsuporta sa LGBTQIA+ Youth

 • Mga Komunidad na Nagpapakilos Para sa Pagbabago Tungkol sa Alak

 • Pampublikong Pagsasalita

 • Mga Istratehiya sa Pangkapaligiran Para sa Positibong Pagbabago sa Panlipunan

 • Pagtataguyod sa Patakaran

 • Mga Istratehiya sa Pagsusuri ng Programa sa Pagpapaunlad ng Kabataan

 • Mga Tool at Teknik para sa Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan

Tingnan lahat

Kilalanin ang mga Trainer

Ang aming TCS team ay puno ng dedikado at masigasig na mga tagapagsanay na narito upang tulungan ka at ang iyong organisasyon na umunlad. Tingnan ang mga ito sa ibaba!

 • Patty Barahona

 • Abril Hoogasian

 • Yami Rodriguez

 • Wendy Pacheco

 • Montze Garcia Bedolla

 • Yante Turner

BASAHIN ANG BIOS NILA DITO

Pagtuturo at Pagkonsulta

Nagbibigay kami sa mga organisasyon ng pundasyong propesyonal na pag-unlad, pagtuturo, at mga serbisyo sa pagbuo ng kapasidad na iniakma upang matugunan ang iyong mga natatanging pangangailangan.

CliftonStrengths

Ipinagmamalaki naming mag-alok ng mga pagsasanay sa monolingual na Espanyol at bilingual na Espanyol/Ingles na may kakayahan sa kultura, na tinitiyak na ang mga miyembro ng koalisyon, boluntaryo, magulang, at kabataan ay nakadarama ng pagtanggap at pagbibigay ng kapangyarihan upang gumawa ng mga pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Cursos en Español 

Ipinagmamalaki naming mag-alok ng mga pagsasanay sa monolingual na Espanyol at bilingual na Espanyol/Ingles na may kakayahan sa kultura, na tinitiyak na ang mga miyembro ng koalisyon, boluntaryo, magulang, at kabataan ay nakadarama ng pagtanggap at pagbibigay ng kapangyarihan upang gumawa ng mga pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Ang tunay na nakuha sa akin ay ang mga ito ay mga regular na bata na nakikilala na may kapangyarihan silang gumawa ng pagkakaiba sa kanilang mga komunidad.

– Clarysse Nunokawa, County ng Hawaii

Client Testimonial

Ang aming Pag-abot