Pagtuturo at Pagkonsulta

Nag-aalok ang yli ng mga virtual na serbisyo sa pagtuturo para sa mga kaalyado ng nasa hustong gulang sa pamamagitan ng Zoom o telepono. Ang mga sesyon ng pagtuturo ay ipinapatupad sa 30-60 minutong mga sesyon hanggang isang beses sa isang linggo. Ang aming mga pamamaraan at serbisyo sa pagtuturo ay idinisenyo ng aming mga staff na Master Certified Professional coach.

Sinusuportahan ng mga yli coaching session ang mga indibidwal na:
Pagyamanin ang kakayahan sa mabisang pakikipag-alyansa ng kabataan, Bumuo ng kumpiyansa at kasanayan sa pagpapatupad ng mga estratehiya
na sumusuporta sa patas na pakikipagtulungan ng kabataan at nasa hustong gulang, Gumawa ng mas malalim na koneksyon sa sariling istilo ng pamumuno at mga halaga na nauugnay sa pagbabahagi ng kapangyarihan at pamumuno sa mga kabataan, Bumuo ng higit na kamalayan sa sarili para sa mga paraan na nagpapakita ng adultismo sa ating mga pakikipagsosyo sa kabataan, at mga pamamaraan para sa pagbuwag sa adultismo“Ang coaching na natanggap namin mula sa YLI ay magiging instrumento sa pagtiyak na maisasama namin ang boses ng kabataan mula sa simula ng pagpapatupad ng programa. Binigyan din kami ng mga tool upang ipagpatuloy ang pagtatasa ng kanilang paglahok sa buong programa. Nalaman kong napaka-insightful at nakakatulong ang coaching na ito.”

Tivoli Walker, MPH, CHES, Direktor ng Lokal na Patakaran, tanggapan ng Stockton, Public Health Advocates

"Ang coaching na natanggap namin mula sa YLI ay lubhang kapaki-pakinabang. Natutunan ko kung paano alisin ang aking sarili sa proseso ng paggawa ng desisyon at tiyaking ang proseso ng paggawa ng desisyon ay nilikha ng kabataan. Nagpapasalamat din ako sa mga tool para masuri ang pakikilahok ng kabataan at pamumuno ng kabataan sa buong programa namin.”

Chris Cannon, MA Program Manager Public Health Advocates

Sobrang nag-enjoy ako sa mga coaching session namin ni Yami! Hindi lang siya napakainit at mabait, ngunit siya rin ay napaka-insightful at tinulungan akong gawin ang aking mga resulta ng Strengths Finder sa pamamagitan ng pagtuturo sa akin kung paano i-maximize ang aking mga lakas at pagbutihin ang mga delta ng mga lakas na iyon sa aking propesyonal at personal na buhay. Nagawa kong magmuni-muni at mag-isip nang malalim tungkol sa aking kasalukuyang trabaho at kinabukasan. Natutunan ko ang tungkol sa pangangalaga sa sarili at pagtataguyod para sa aking sarili. Isang taon pagkatapos ng aking mga sesyon ng pagtuturo, patuloy akong nagmumuni-muni sa aking karanasan at sinusubukan kong ilapat ang aking mga natutunan sa pang-araw-araw na buhay. 

Nicole Levy, Senior Executive Assistant sa Pangulo at CEO, Jim Joseph Foundation