Bumuo ng Mga Relasyon Sa mga Tagagawa ng Desisyon


Sa pagsasanay na ito, matututunan ng mga kalahok ang mga estratehiya para sa pakikipag-usap sa mga gumagawa ng desisyon at pagpapataas ng kamalayan ng gumagawa ng patakaran sa mga isyu na pinakamahalaga sa mga komunidad at kabataan. Ang epektibong pakikipagsosyo sa mga halal na opisyal upang gumawa ng pagbabago sa PSE ay tutuklasin din.