CliftonStrengths


Ang CliftonStrengths ay naging isang sikat na tool para sa pagsasagawa ng team building sa buong mundo. Tinutulungan ng seminar sa pagsasanay ang mga indibidwal at pangkat na maunawaan, mailapat, at maisama ang kanilang mga lakas sa kani-kanilang mga tungkulin. Tinutulungan ng tool na ito ang mga indibidwal at team na matuklasan ang kanilang mga natatanging talento para sa higit na pakikipag-ugnayan ng team, performance, at pinahusay na resulta.