Pagbuo ng Patas na Pagtutulungan ng Kabataan at Pang-adulto


Kabataan ang mga pinuno ngayon! Ang mga kabataan ay nagdadala ng mga pananaw at karanasan na mahalaga sa pagbabago ng lipunan at nangangailangan ng suporta at pakikipagtulungan ng mga nasa hustong gulang na kaalyado upang ganap na matanto ang kanilang kapangyarihan sa pamumuno. Sa masaya at interactive na virtual workshop na ito, matututunan natin at tuklasin ang pilosopiya at balangkas ng positibong pakikipagsosyo ng kabataan at adult, ang Hart's Ladder of Youth Participation, adultism at anecdotes, at mga estratehiya para sa pagbuo ng makapangyarihang pakikipagtulungan ng kabataan at adulto.