Mga Komunidad na Nag-oorganisa Para sa Pagbabago


 Sa pagsasanay na ito, tuklasin ng mga kalahok ang kapangyarihan ng pagbuo ng relasyon, pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa paglikha ng pagbabago; kabilang ang mga estratehiya tulad ng isa-sa-isang pag-uusap para sa pagbuo ng tiwala at mga relasyon at mga tool at estratehiya sa pagpapakilos tulad ng power mapping.