Pagbuo ng Komunidad at Koponan


Kailangan ng pagtutulungan ng magkakasama upang makagawa ng tunay na pagbabago sa komunidad! Nakakatulong ang mga nakabahaging tungkulin, inaasahan, at kasunduan sa pagbuo at pagpapanatili ng malusog at produktibong mga koponan. Matutunan ang mga pangunahing proseso at istruktura na tumutulong sa mga grupo na magtulungan nang produktibo, magtaguyod ng kaligtasan at pagtitiwala at lumikha ng ibinahaging pananagutan.