Mga Istratehiya sa Pangkapaligiran Para sa Positibong Pagbabago sa Panlipunan


Sa pagsasanay na ito matututunan mo ang balangkas ng pag-iwas sa kapaligiran at mga estratehiya na gumagana upang baguhin ang mga setting, kundisyon, at mensahe na parehong direkta at hindi direktang nakakaimpluwensya sa mga pag-uugali ng mga indibidwal at/o tumutugon sa mga ugat na sanhi ng mga isyu sa kalusugan ng komunidad.