Facilitation & Meeting Management


Tiyaking naririnig ang lahat ng boses sa iyong grupo. Matutunan kung paano manguna sa mga produktibong pagpupulong at hikayatin ang pagtutulungan ng magkakasama sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mahahalagang kasanayan sa pakikinig, mga tool para sa mabungang pag-uusap ng grupo, paghikayat sa pakikilahok at paggawa ng desisyon ng koponan.