Media Advocacy


Sa pagsasanay na ito matututunan mo kung paano gumawa ng mga mensahe na sumusuporta sa iyong gawaing pangkomunidad at iba't ibang mga diskarte sa adbokasiya ng media at mga estratehiya sa social media upang makatulong na isulong ang isang isyu o patakaran sa lipunan. Sa pagsasanay na ito magkakaroon ka rin ng pagkakataong magsanay gamit ang iba't ibang tool sa social media upang hubugin at i-frame ang isang isyu.