Pagpaplano para sa Youth & Adult Partnerships at Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan


Sa masaya at interactive na session na ito, tuklasin ng mga kalahok ang mga estratehiya at aksyon para sa pagpapaunlad ng mas makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan batay sa kani-kanilang mga tungkulin sa grupo o komunidad. Magtutulungan ding gagawa ang mga kalahok ng plano ng pagkilos para sa pagsuporta sa pamumuno at pakikipag-ugnayan ng kabataan at pagbuo ng malusog na pakikipagtulungan ng kabataan at nasa hustong gulang.