Pagsasanay sa Anti-Racist Leadership


Ang pagtanggal sa rasismo ay nangangailangan na isentro natin ang mga tinig ng kabataan at ang mga buhay na karanasan ng mga taong pinaka-na-marginalize sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataong mamuno at mapakinggan. Sinasaliksik ng workshop na ito ang mga katangian at kasanayan sa pamumuno na kailangan upang itaguyod ang pantay at inklusibong pakikipagsosyo, mga pagkakataong suriin ang sariling natatanging istilo ng pamumuno at kung paano gamitin ang mga talento at kasanayan ng isang tao upang higit na mapantayan ang lahi at mga ideya para sa pagpapalakas ng boses ng kabataan upang labanan ang rasismo.