Pampublikong Pagsasalita


Makuha ang mga kasanayan at tool na kailangan upang mahusay na ipahayag ang iyong sarili sa harap ng magkakaibang mga madla. Sa pamamagitan ng mga hands-on na aktibidad, matututunan mo ang mga kasanayan at katangian ng isang epektibong tagapagsalita at tuklasin ang mga tool para sa matagumpay na komunikasyon at mga presentasyon.