Madiskarteng Pagpaplano ng Aksyon


Sa pagsasanay na ito matututunan mo ang iba't ibang mga estratehiya at taktika upang suportahan ang mga programa at kampanya, pati na rin ang pag-aaral ng proseso ng pagpaplano ng aksyon. Gagawin mo ito sa pamamagitan ng:

  • Pag-aaral ng mga hakbang at benepisyo ng pagpaplano ng kampanya 
  • Pag-aaral tungkol sa mga target at taktika 
  • Pagsasanay sa paggamit ng mga tool na susuporta sa pagpaplano ng iyong mga campaign