Pagsuporta sa LGBTQIA+ Youth


Ang pagsasanay na ito ay sumisid sa pinakamahuhusay na kagawian kung paano suportahan at magtrabaho kasama ang LGBTQ at mga kabataang hindi sumusunod sa kasarian. Aalis ang mga kalahok nang may mas mahusay na pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng kasarian at sekswalidad at kung paano pinakamahusay na suportahan ang mga kabataang LGBTQ+. Ang pagsasanay na ito ay tumutuon sa mga partikular na pangangailangan ng LGBTQ+ na kabataan at kung paano bumuo ng higit pang LGBTQ+ na kasamang mga espasyo. Magiging interactive ang workshop na ito at magbibigay sa mga kalahok ng pagkakataon na tumakbo sa mga karaniwang sitwasyon at magsanay ng intervening sa mga homophobic at transphobic na sitwasyon.