Mga Tool at Teknik para sa Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan


Sa masaya at interactive na pagsasanay na ito, matututunan ng mga kalahok kung paano lumikha ng espasyo para sa aktibo at tunay na boses ng kabataan. Ang mga kalahok ay mag-e-explore ng mga estratehiya para sa pagdidisenyo at pagpapadali sa mga pulong at kaganapang pang-kabataan pati na rin ang mga kasangkapan at pamamaraan para sa recruitment, pagpapanatili, at pagpapaunlad ng pamumuno.