Mga Estilo ng Pamumuno ng True Colors


Sa pamamagitan ng eksklusibong pagtatasa ng True Colors Leadership ng YLI, matutuklasan mo ang iyong natatanging istilo ng pamumuno at magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga personal na lakas at mga lugar para sa paglago. Magkakaroon ka rin ng mas malalim na pag-unawa sa mga istilo ng pamumuno sa iyong koponan at mga diskarte sa pagtatrabaho sa iba't ibang istilo ng pamumuno.