Mga Istratehiya sa Pagsusuri ng Programa sa Pagpapaunlad ng Kabataan


Sa workshop na ito, matututunan ng mga kalahok ang pinakamahuhusay na kasanayan sa pagsukat ng pakikipag-ugnayan ng kabataan at pag-unlad ng kabataan sa mga programa. Sa workshop na ito, ang mga kalahok ay:

  • Unawain kung paano sukatin ang pakikipag-ugnayan ng kabataan at mga resulta ng pagpapaunlad ng kabataan sa mga programa.
  • Galugarin ang mga diskarte sa pagsusuri na tumutugon sa pag-unlad ng kabataan, kabilang ang pagsusuri ng mga halimbawang tanong at tool.
  • Alamin ang tungkol sa mga pamamaraan na umaakit sa mga kabataan sa pagsusuri ng programa