Pananaliksik at Pagtataguyod ng Aksyon na Pinangunahan ng Kabataan


Sa interactive na pagsasanay na ito, matututuhan mo ang tungkol sa iba't ibang proyekto ng pananaliksik na pinamumunuan ng kabataan, ang mga hakbang ng action research at mga pamamaraan ng pananaliksik at kung paano magagamit ang mga pagtatasa ng komunidad upang ibalangkas ang mga isyu at solusyon.