Kinatawan ng Kabataan Sa Mga Lupon Ng Mga Direktor


Nakatuon ang pagsasanay na ito sa pakikipag-ugnayan ng kabataan at pagpapalakas sa mga katawan sa paggawa ng desisyon. Mula sa lupon ng mga direktor, komisyon ng lungsod hanggang sa mga konseho ng adbokasiya, ang pagsasanay na ito ay tutulong sa mga kaalyado ng nasa hustong gulang na unang itakda ang talahanayan para sa mga kabataan na umunlad habang naglilingkod sila sa kanilang mga komunidad sa mga lupon o komisyong ito.