Pagkukuwento ng Kabataan


Sa workshop na ito matututunan mo kung paano makipagtulungan sa mga kabataan upang magamit ang kapangyarihan ng pagkukuwento upang suportahan ang mga kampanyang pinamumunuan ng kabataan at magdala ng positibong pagbabago sa iyong mga komunidad. Ating tuklasin kung paano magagamit ang pagkukuwento bilang isang tool upang maisentro ang mga boses ng kabataan at kung paano magagamit ang mga tool sa pagkukuwento upang sabihin ang mga kuwento ng kabataan at kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng isang community health lens.