Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Ang pakikipagtulungan sa yli ay nangangahulugang isasabuhay ang aming mga halagang pang-organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Panlipunan. Halika sumali sa aming koponan!

Coordinator ng Programa - Merced

Ang Program Coordinator (PC) ay nakikipagtulungan sa kabataan (edad 12 - 24) upang ayusin, bigyan ng lakas at pakilusin ang kabataan sa Merced upang manalo ng tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan. Sanayin at susuportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan na:

  • Paunlarin at palalimin ang kanilang kamalayang pampulitika
  • Masuri at maunawaan ang mga isyung nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan
  • Bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa kanilang mga kapantay at tagasuporta ng komunidad
  • Humimok ng mga kampanya sa county at lokal na kapitbahayan na nagpapakilos sa mga tagasuporta, lumilikha ng mga pangmatagalang system at / o pagbabago ng patakaran, at nagtatayo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap

May pananagutan ang PC para sa pamamahala ng lahat ng mga logistik at gumaganang gawain na kinakailangan para matugunan ang mga layunin at layunin ng komisyon ng kabataan, at para matiyak na ang mga kabataan ay nakakaranas ng mataas na kalidad at mga oportunidad sa pamumuno na may kaugnayan sa kultura.

Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample na pagsulat ng 2-pahina na may linya ng paksa Coordinator ng Programa - Opisina ng Merced sa [protektado ng email] o makipag-ugnay sa pamamagitan ng telepono  sa (209) 230-6867. Ang kumpletong mga application lamang ang susuriin.