Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Makipagtulungan kay YLI! Ang pagsasagawa para sa YLI ay sumasalamin sa aming mga halaga ng organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Innovation.

Buksan ang mga posisyon sa kawani ng YLI:

Grant Writer, Eastern Coachella Valley, Fresno, Long Beach, Marin, Merced, San Francisco, o San Mateo: Ang Youth Leadership Institute ay nasa isang panahon ng napakalaking pag-unlad: lumipat kami sa sukat sa huling mga taon ng 3 at nag-project ng karagdagang paglago mula sa aming kasalukuyang badyet na $ 5M hanggang $ 6M sa susunod na mga taon ng 3. Hinahanap ngayon ng YLI ang isang nakaranas, ambisyoso, nakatuon sa komunidad, at sosyal-katarungan na nakatuon sa Grant Writer upang suportahan ang paglago ng kita ng YLI mula sa mga pinagkukunan ng Pondo at Gobyerno. Ang pag-uulat sa Direktor ng Komunikasyon ng YLI at pagbibigay ng kritikal na suporta sa programa at Communications team, ang Grant Writer ng YLI ay magsisilbing lead coordinator para sa pribadong at pampublikong grant funding. Upang makakita ng higit pa at mag-apply click dito!

Program Coordinator, Oakland: Ang Program Coordinator (PC) ay isang part-time na papel na ginagampanan ng 24 na oras bawat linggo bilang bahagi ng aming departamento ng Training and Consulting Services (TCS) na nagbibigay ng pagsasanay, pagbuo ng kapasidad, at teknikal na tulong sa mga kasosyo sa kabataan at may sapat na gulang. Ang Program Coordinator (PC) ay nakikipagtulungan sa mga kabataan (edad 12-26) upang maisaayos, bigyang kapangyarihan at mapakilos ang mga kabataan at ang kanilang mga komunidad upang manalo ng mga tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan ng Alameda County. Ang PC ay tutulong at tutulong sa mga lider ng kabataan na bumuo at palalimin ang pampulitikang kamalayan, tasahin at maunawaan ang mga isyu na nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa mga kabataan at mga tagasuporta sa komunidad, at humimok ng mga kampanya sa komunidad at lokal na nagpapakilos ng mga tagasuporta, lumikha ng matagal - Mga kataga ng mga sistema at / o pagbabago ng patakaran, at bumuo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap. Upang makakita ng higit pa at mag-aplay pindutin dito!

Mga pagkakataon para sa mga kabataan:

Fresno

Komisyoner ng Kabataan, Fresno Youth Commission: Ang mga komisyonado ay hinirang ng Konseho ng Lungsod ng Fresno para sa mga tuntunin ng 2-taon. Ang Interesado na kabataan ng Fresno, mga edad 15-21, ay maaaring mag-aplay - ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa isang batayan. Pindutin dito mag-aplay!

Lider ng Kabataan, Ang Organisasyon ng Hispañas para sa Pagkapantay-pantay ng Politika: Ang programa ng 6-buwan na ito ay bukas sa Latinas na mga juniors sa mga high school sa Fresno County. Ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay sa pagitan ng Nobyembre-Disyembre bawat taon. I-download ang application dito.

Madera

Komisyoner ng Kabataan, Madera Youth Commission: Ang mga aplikasyon ay tinanggap na ngayon para sa terminong 2018-2020. Lahat ng Madera kabataan 15-21 taong gulang ay malugod na mag-apply. Pindutin dito upang i-download ang application!

Marino

Lider ng Kabataan, Programa sa Pampamilya ng Lahi: Sa paglipas ng susunod na mga taon ng 2, isang grupo ng mga lider ng kabataan ang magtatrabaho upang gumawa at magpatupad ng isang adyenda para sa katarungang panlahi para sa Marin County. Pindutin dito mag-aplay!

San Francisco

Mga tagatangkilik ng kabataan, BLING: Ang programang pangkabuhayan ng YLI ay tumatanggap na ngayon ng mga aplikasyon ng grant para sa mga proyektong katarungang pinamunuan ng mga kabataan sa San Francisco! download ang application upang mag-aplay.

Lider ng Kabataan, Modelo ng Pagkilos ng Komunidad: ang program na ito nakikipag-ugnayan sa kabataan ng Bay Area, mga edad 18-24, na interesado sa pagpapabuti ng kalusugan ng komunidad at gumawa ng isang positibong pagbabago sa mga komunidad ng San Francisco. Pindutin dito mag-aplay!