Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Ang pakikipagtulungan sa yli ay nangangahulugang isasabuhay ang aming mga halagang pang-organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Panlipunan. Halika sumali sa aming koponan!

Coordinator ng Programa - San Francisco

Ang full-time Program Coordinator (PC) ay gumagana sa pakikipagtulungan sa mga kabataan (edad 12-24) upang ayusin, bigyan ng kapangyarihan at mapakilos ang kabataan at kanilang mga komunidad upang manalo ng mga tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan ng San Francisco County. Sasanayin at suportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan upang mabuo at palalimin ang kamalayan sa politika, masuri at maunawaan ang mga isyu na nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan, magtatayo ng mga ugnayan at pakikipagtulungan sa iba pang mga kabataan at tagasuporta ng komunidad, at magtutulak ng mga kampanya ng lokal at county sa buong bansa na lumikha ng mga pangmatagalang sistema at / o pagbabago ng patakaran, at bumuo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap.

Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Upang mag-aplay, mag-email ng isang takip na sulat, ipagpatuloy, at isang halimbawang pagsulat ng 2-3 pahina na may linya ng paksa ng Buong-Oras na Programa ng Tagapamagitan - Opisina ng San Francisco sa [Email protektado] sa ika-7 ng Setyembre, 2020. Ang kumpletong aplikasyon lamang ang susuriin.