Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Makipagtulungan kay YLI! Ang pagsasagawa para sa YLI ay sumasalamin sa aming mga halaga ng organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Innovation.

Buksan ang mga posisyon sa kawani ng YLI:

Coordinator ng Pakikipag-ugnayan ng Komunidad, Long Beach: Ang Coordinator ng Pakikipag-ugnayan ng Komunidad ay gagana sa pakikipagsosyo sa mga kabataan (edad 12 - 24) upang organisahin, bigyang kapangyarihan at pakilusin ang kabataan at ang kanilang mga komunidad upang manalo ng mga tunay na pagpapabuti sa Los Angeles County, partikular sa Signal Hill at Hawaiian Gardens. Pindutin dito mag-aplay!

Mga pagkakataon para sa mga kabataan:

Fresno

Komisyoner ng Kabataan, Fresno Youth Commission: Ang mga komisyonado ay hinirang ng Konseho ng Lungsod ng Fresno para sa mga tuntunin ng 2-taon. Ang Interesado na kabataan ng Fresno, mga edad 15-21, ay maaaring mag-aplay - ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa isang batayan. Pindutin dito mag-aplay!

Lider ng Kabataan, Ang Organisasyon ng Hispañas para sa Pagkapantay-pantay ng Politika: Ang programa ng 6-buwan na ito ay bukas sa Latinas na mga juniors sa mga high school sa Fresno County. Ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay sa pagitan ng Nobyembre-Disyembre bawat taon. I-download ang application dito.

Madera

Komisyoner ng Kabataan, Madera Youth Commission: Ang mga aplikasyon ay tinanggap na ngayon para sa terminong 2018-2020. Lahat ng Madera kabataan 15-21 taong gulang ay malugod na mag-apply. Pindutin dito upang i-download ang application!

Marino

Lider ng Kabataan, Programa sa Pampamilya ng Lahi: Sa paglipas ng susunod na mga taon ng 2, isang grupo ng mga lider ng kabataan ang magtatrabaho upang gumawa at magpatupad ng isang adyenda para sa katarungang panlahi para sa Marin County. Pindutin dito mag-aplay!

San Francisco

Mga tagatangkilik ng kabataan, BLING: Ang programang pangkabuhayan ng YLI ay tumatanggap na ngayon ng mga aplikasyon ng grant para sa mga proyektong katarungang pinamunuan ng mga kabataan sa San Francisco! download ang application upang mag-aplay.

Lider ng Kabataan, Modelo ng Pagkilos ng Komunidad: ang program na ito nakikipag-ugnayan sa kabataan ng Bay Area, mga edad 18-24, na interesado sa pagpapabuti ng kalusugan ng komunidad at gumawa ng isang positibong pagbabago sa mga komunidad ng San Francisco. Pindutin dito mag-aplay!