Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Ang pakikipagtulungan sa yli ay nangangahulugang isasabuhay ang aming mga halagang pang-organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Panlipunan. Halika sumali sa aming koponan!

Buksan ang mga posisyon ng kawani ng YLI:

Coordinator ng Program, Marin.

Ang Program Coordinator (PC) ay gumagana sa pakikipagtulungan sa mga kabataan (edad 12 - 24) upang ayusin, bigyan ng kapangyarihan at mapakilos ang kabataan at kanilang mga komunidad upang manalo ng mga tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan ng Marin County. Susuportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan upang mabuo at palalimin ang kamalayan sa politika, masuri at maunawaan ang mga isyu na nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa mga tagasuporta ng kabataan at komunidad, at magtutulak ng mga lokal na kampanya ng komunidad na nagpapakilos ng mga tagasuporta, lumikha ng mga pangmatagalang sistema at / o pagbabago ng patakaran, at bumuo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap. Ang mga pangunahing isyu na tinugunan ay ang pag-iwas sa alkohol, hustisya sa pagkain, at kalusugan sa Marin County.

Mag-click dito upang mag-apply!