Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Makipagtulungan kay YLI! Ang pagsasagawa para sa YLI ay sumasalamin sa aming mga halaga ng organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Innovation.

Buksan ang mga posisyon sa kawani ng YLI:

Coordinator ng Programa, Fresno: Hinahanap namin ang isang full-time Coordinator ng Programa (PC) na magtrabaho kasama ang kabataan (edad 12 - 24) upang maisaayos, bigyang kapangyarihan at mapakilos ang mga kabataan at ang kanilang mga komunidad upang manalo ng mga tunay na pagpapabuti para sa mga kabataang Fresno County. Ang PC ay tutulong at tutulong sa mga lider ng kabataan na bumuo at palalimin ang pampulitikang kamalayan, tasahin at maunawaan ang mga isyu na nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa mga kabataan at mga tagasuporta sa komunidad, at humimok ng mga kampanya sa komunidad at lokal na nagpapakilos ng mga tagasuporta, lumikha ng matagal - Mga kataga ng mga sistema at / o pagbabago ng patakaran, at bumuo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap.

Ang posisyon ng PC ay gagana sa Programa ng tagabantay ng aking kapatid. Upang mag-apply, pindutin dito!

Program Coordinator, Oakland: Ang Program Coordinator (PC) ay isang part-time na papel na ginagampanan ng 24 na oras bawat linggo bilang bahagi ng aming departamento ng Training and Consulting Services (TCS) na nagbibigay ng pagsasanay, pagbuo ng kapasidad, at teknikal na tulong sa mga kasosyo sa kabataan at may sapat na gulang. Ang Program Coordinator (PC) ay nakikipagtulungan sa mga kabataan (edad 12-26) upang maisaayos, bigyang kapangyarihan at mapakilos ang mga kabataan at ang kanilang mga komunidad upang manalo ng mga tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan ng Alameda County. Ang PC ay tutulong at tutulong sa mga lider ng kabataan na bumuo at palalimin ang pampulitikang kamalayan, tasahin at maunawaan ang mga isyu na nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa mga kabataan at mga tagasuporta sa komunidad, at humimok ng mga kampanya sa komunidad at lokal na nagpapakilos ng mga tagasuporta, lumikha ng matagal - Mga kataga ng mga sistema at / o pagbabago ng patakaran, at bumuo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap. Upang makakita ng higit pa at mag-aplay pindutin dito!