Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Makipagtulungan kay YLI! Ang pagsasagawa para sa YLI ay sumasalamin sa aming mga halaga ng organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Innovation.

Buksan ang mga posisyon ng kawani ng YLI:

Program Manager, Marin ay lilikha ng mga pagkakataon para sa mga kabataan na maglingkod bilang tagataguyod ng komunidad, mga lider, tagapagsalaysay, at mga gumagawa ng desisyon sa mga pagsisikap na isulong ang patakaran at pagbabago ng komunidad. Sila ay kumalap, kumukuha, nangangasiwa at namamahala sa mga kawani, na kadalasang binubuo ng mga Coordinator ng Programa at intern. Ang mga ito ay nakaranas ng mga propesyonal na nagpakita ng tagumpay sa pagpaplano at pagpapatakbo ng mga programa sa pag-organisa at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad na nakabatay sa komunidad pati na rin ang kakayahang makipagtulungan at estratehikong patungo sa isang nakabahaging pangitain. Upang makakita ng higit pa at mag-aplay PINDUTIN DITO!