Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Ang pakikipagtulungan sa yli ay nangangahulugang isasabuhay ang aming mga halagang pang-organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Panlipunan. Halika sumali sa aming koponan!

Walang bukas na mga posisyon sa oras na ito - suriin muli sa lalong madaling panahon!