Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Makipagtulungan kay YLI! Ang pagsasagawa para sa YLI ay sumasalamin sa aming mga halaga ng organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Innovation.

Buksan ang mga posisyon ng kawani ng YLI:

Program Manager, San Francisco: Ang Program Manager ay magbibigay-daan sa organisasyon na bumuo ng mga tauhan upang suportahan ang mga ahente ng pagbabago ng kabataan at makipagtulungan sa mga ahensya ng kasosyo upang ilipat ang isang agenda ng katarungan sa kani-kanilang mga komunidad. Sa suporta ng Chief People Officer, ang Program Manager (PM) ang may pananagutan sa pamamahala ng mga programa at inisyatibo ng San Francisco. Ang mga pagsisikap na ito ay dinisenyo upang lumikha ng mga pagkakataon para sa mga kabataan na maglingkod bilang tagataguyod ng komunidad, mga lider, tagapagsalaysay, at mga gumagawa ng desisyon sa mga pagsisikap na isulong ang patakaran at pagbabago ng komunidad. Sila ay kumalap, kumukuha, nangangasiwa at namamahala sa mga kawani, na kadalasang binubuo ng mga Coordinator ng Programa at intern. Ang mga ito ay nakaranas ng mga propesyonal na nagpakita ng tagumpay sa pagpaplano at pagpapatakbo ng mga programa sa pag-organisa at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad na nakabatay sa komunidad pati na rin ang kakayahang makipagtulungan at estratehikong patungo sa isang nakabahaging pangitain. Upang makakita ng higit pa at mag-aplay pindutin dito!

Coordinator ng Programa, Central Valley: Ang Program Coordinator (PC) ay isang part-time na papel (20-30 hrs / linggo), na nagbibigay ng suporta sa programa at mga partikular na tungkulin sa pangangasiwa ng programa sa pakikipagsosyo sa Direktor. Makikipagtulungan sila sa mga kabataan na pinaglilingkuran namin, mga tagapasiya ng desisyon, kawani at mga kasosyo sa komunidad. Upang makakita ng higit pa at mag-aplay pindutin dito!