Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Ang pakikipagtulungan sa yli ay nangangahulugang isasabuhay ang aming mga halagang pang-organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Panlipunan. Halika sumali sa aming koponan!

Coordinator ng Programa - San Mateo

Ang Program Coordinator (PC) ay nakikipagtulungan sa kabataan (edad 12 - 24) upang ayusin, bigyan ng lakas at pakilusin ang mga kabataan sa San Mateo County upang manalo ng tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan. Sanayin at susuportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan na:

 • Paunlarin at palalimin ang kanilang kamalayang pampulitika
 • Masuri at maunawaan ang mga isyung nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan
 • Bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa kanilang mga kapantay, mga nahalal na opisyal, at mga tagasuporta ng komunidad
 • Humimok ng mga kampanya sa buong lungsod at lokal na kapitbahayan na nagpapakilos sa mga tagasuporta, lumilikha ng mga pangmatagalang system at / o pagbabago ng patakaran, at nagtatayo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap

Ang pangunahing tungkulin ng tungkuling ito ay upang suportahan ang adbokasiya sa transportasyon at pagsisikap sa pakikipag-ugnayan ng sibiko sa pamamagitan ng isang malakas na balangkas ng kalusugan ng publiko at pamayanan. May pananagutan ang PC para sa pamamahala ng lahat ng mga logistik at gumaganang gawain na kinakailangan para matugunan ang mga layunin at layunin ng komisyon ng kabataan, at para matiyak na ang mga kabataan ay nakakaranas ng mataas na kalidad at mga pagkakataong nauugnay sa kultura.

Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample na pagsulat ng 2-pahina na may linya ng paksa Part-Time Coordinator ng Programa - Tanggapan ng San Mateo sa [protektado ng email] hanggang Disyembre 6, 2020. Kumpletong mga aplikasyon lamang ang susuriin.

Coordinator ng Programa - Lungsod ng Fresno Youth Commission

Ang Program Coordinator (PC) ay nakikipagtulungan sa kabataan (edad 12 - 24) upang ayusin, bigyan ng lakas at pakilusin ang kabataan sa Lungsod ng Fresno upang manalo ng tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan. Sanayin at susuportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan na:

 • Paunlarin at palalimin ang kanilang kamalayang pampulitika
 • Masuri at maunawaan ang mga isyung nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan
 • Bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa kanilang mga kapantay, mga nahalal na opisyal, at mga tagasuporta ng komunidad
 • Humimok ng mga kampanya sa buong lungsod at lokal na kapitbahayan na nagpapakilos sa mga tagasuporta, lumilikha ng mga pangmatagalang system at / o pagbabago ng patakaran, at nagtatayo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap

Ang pangunahing tungkulin ng papel na ito ay tugunan ang mga isyu na nakakaapekto sa mga kabataan sa Lungsod ng Fresno at humantong pagsisikap sa pamamagitan ng isang malakas na balangkas ng kalusugan ng publiko at pamayanan.

Ang mga pangunahing pag-andar ng PC ay upang makilala, kumalap, at mapanatili ang mga pinuno ng kampanya ng kabataan at young adult; ipatupad at pamahalaan ang mga pagpupulong ng kampanya ng kabataan; at pagsuporta sa mga pagtatasa, pagbuo ng base, at pagkilos ng kampanya na tinutukoy ng mga pinuno ng kabataan. May pananagutan ang PC para sa pamamahala ng lahat ng mga logistik at gumaganang gawain na kinakailangan para matugunan ang mga layunin at layunin ng komisyon ng kabataan, at para matiyak na ang mga kabataan ay nakakaranas ng mataas na kalidad at mga oportunidad sa pamumuno na may kaugnayan sa kultura.

Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample ng pagsulat ng 2 - 3 pahina na may linya ng paksa Coordinator ng Programa - Fresno County kay José Espinoza sa [protektado ng email] hanggang Nobyembre 30, 2020. Kumpletong mga aplikasyon lamang ang susuriin.

Coordinator ng Programa - Pagganyak ng Kabataan sa Nix Tobacco (Fresno County)

Ang Program Coordinator (PC) ay nakikipagtulungan sa kabataan (edad 12 - 24) upang ayusin, bigyan ng lakas at pakilusin ang kabataan at ang kanilang mga pamayanan upang manalo ng tunay na pagpapabuti sa pagkontrol sa tabako para sa mga kabataan ng Fresno County, Madera County, at Tulare County. Sanayin at susuportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan na:

 • Paunlarin at palalimin ang kanilang kamalayang pampulitika
 • Masuri at maunawaan ang mga isyung nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan
 • Bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa kanilang mga kapantay, pamayanan na nakabatay sa pananampalataya, at mga tagasuporta ng komunidad
 • Humimok ng mga lokal at panlalawigan na kampanya sa pamayanan na nagpapakilos sa mga tagasuporta, create pangmatagalang mga system at / o pagbabago ng patakaran, at bumuo ng lakas para sa mga tagumpay sa hinaharap.

Ang pangunahing pag-andar ng tungkuling ito ay upang gumana upang matugunan ang mga pagsisikap sa pagkontrol ng tabako sa pamamagitan ng isang malakas na balangkas sa kalusugan ng publiko at pamayanan.

Ang mga pangunahing pag-andar ng PC ay upang makilala, kumalap, at mapanatili ang mga pinuno ng kampanya ng kabataan at young adult; ipatupad at pamahalaan ang mga pagpupulong ng kampanya ng kabataan; at pagsuporta sa mga pagtatasa, pagbuo ng base, at pagkilos ng kampanya na tinutukoy ng mga pinuno ng kabataan. Gagana rin ang PC upang suportahan ang pangkalahatang mga kampanya, pagkukusa at kawani ng Fresno County, maghanda ng mga naaangkop na materyal, makipagtulungan sa mga kasosyo sa pamayanan, at paunlarin at pangunahan ang pagsasanay para sa mga pinuno ng kabataan at iba pang mga kasosyo sa kampanya.

Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample ng pagsulat ng 2 - 3 pahina na may linya ng paksa MYNT Program Coordinator - Fresno County hanggang LJ sa [protektado ng email]. Ang kumpletong mga application lamang ang susuriin.