Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Ang pakikipagtulungan sa yli ay nangangahulugang isasabuhay ang aming mga halagang pang-organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Panlipunan. Halika sumali sa aming koponan!

Buksan ang mga posisyon ng kawani ng YLI:

Coordinator ng Program, Marin.

Ang Program Coordinator (PC) ay gumagana sa pakikipagtulungan sa mga kabataan (edad 12 - 24) upang ayusin, bigyan ng kapangyarihan at mapakilos ang kabataan at kanilang mga komunidad upang manalo ng mga tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan ng Marin. Susuportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan upang mabuo at palalimin ang kamalayan sa politika, masuri at maunawaan ang mga isyu na nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga relasyon at pakikipagsosyo sa mga tagasuporta ng kabataan at komunidad, at magtutulak ng mga lokal na kampanya ng komunidad na lumikha ng mga pangmatagalang sistema at / o pagbabago ng patakaran. at bumuo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap. Ipatutupad ng PC ang karamihan sa gawaing ito sa ilalim ng Biyernes Night Live (FNL), isang modelo na batay sa ebidensya na bumubuo ng mga tagapagtaguyod ng kabataan upang matugunan ang mga isyu sa kalusugan ng kalusugan sa pamamagitan ng patakaran. Bilang nangunguna sa Marin County Youth Commission, ang PC ay gagana sa pakikipagtulungan sa Marin County Board of Supervisors, lokal na nahalal na pinuno, pampublikong pinuno ng kalusugan, kasosyo sa pamayanan, pamamahala ng paaralan, at mga pinuno ng kabataan sa mga proyekto na tumutugon sa mga kawalang-katarungang panlipunan, pang-ekonomiya, at kalusugan sa loob ng Marin.

Mag-click dito upang mag-apply!

Coordinator ng Program, Merced.

Ang Program Coordinator (PC) ay gumagana sa pakikipagtulungan sa mga kabataan (edad 12 - 24) upang ayusin, bigyan ng kapangyarihan at mapakilos ang kabataan at kanilang mga komunidad upang manalo ng mga tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan na Merced. Susuportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan upang mabuo at palalimin ang kamalayan sa politika, masuri at maunawaan ang mga isyu na nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga ugnayan at pakikipagsosyo sa mga tagasuporta ng kabataan at komunidad, at magtutulak ng mga lokal na kampanya ng komunidad na lumikha ng mga pangmatagalang sistema at / o pagbabago ng patakaran. at bumuo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap. Ang pangunahing tungkulin ng papel na ito ay ang pamunuan ng alkohol, tabako, marijuana at iba pang mga pagsisikap sa pag-iwas sa droga sa pamamagitan ng isang matatag na balangkas ng kalusugan ng publiko at komunidad.

Mag-click dito upang i-download ang application!