Opportunity ng Kabataan

Paid Internships:

Fresno

Komisyoner ng Kabataan, Fresno Youth Commission: Ang mga komisyonado ay hinirang ng Konseho ng Lungsod ng Fresno para sa mga tuntunin ng 2-taon. Ang Interesado na kabataan ng Fresno, mga edad 15-21, ay maaaring mag-aplay - ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa isang batayan. Pindutin dito mag-aplay!

Lider ng Kabataan, Ang Organisasyon ng Hispañas para sa Pagkapantay-pantay ng Politika: Ang programa ng 6-buwan na ito ay bukas sa Latinas na mga juniors sa mga high school sa Fresno County. Ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay sa pagitan ng Nobyembre-Disyembre bawat taon. I-download ang application dito.

Madera

Komisyoner ng Kabataan, Madera Youth Commission: Ang mga aplikasyon ay tinanggap na ngayon para sa terminong 2018-2020. Lahat ng Madera kabataan 15-21 taong gulang ay malugod na mag-apply. Pindutin dito upang i-download ang application!

Marino

Lider ng Kabataan, Programa sa Pampamilya ng Lahi: Sa paglipas ng susunod na mga taon ng 2, isang grupo ng mga lider ng kabataan ang magtatrabaho upang gumawa at magpatupad ng isang adyenda para sa katarungang panlahi para sa Marin County. Pindutin dito mag-aplay!

San Francisco

Lider ng Kabataan, Modelo ng Pagkilos ng Komunidad: ang program na ito nakikipag-ugnayan sa kabataan ng Bay Area, mga edad 18-24, na interesado sa pagpapabuti ng kalusugan ng komunidad at gumawa ng isang positibong pagbabago sa mga komunidad ng San Francisco. Pindutin dito mag-aplay!

Long Beach

Lider ng Kabataan, Tagapangalaga ng Aking Kapatid: ang program na ito ay naghahanap ng magkakaibang mga kabataang lalaki, mga edad 15-25, upang matuto ng mga kasanayan sa pananaliksik at produksyon ng video upang magreserba ng mga kuwento tungkol sa kalusugan ng komunidad at hustisyang kriminal sa Long Beach. Upang mag-apply, kontakin si Michael Lozano sa [Email protektado] O tumawag sa (562) 879-6786.

Youth Grants:

San Francisco

Mga tagatangkilik ng kabataan, BLING: Ang programang pangkabuhayan ng YLI ay tumatanggap na ngayon ng mga aplikasyon ng grant para sa mga proyektong katarungang pinamunuan ng mga kabataan sa San Francisco! download ang application upang mag-aplay.