Opportunity ng Kabataan

Mga kabataan, pinahahalagahan namin ang pagsisikap na ginagawa mo, napakarami ng aming mga programa (tingnan sa ibaba para sa mga pagbubukas!) nag-aalok ng natatanging mga pagkakataon para sa kabayaran. Kabilang dito ang:

 • Stipend - ang ibig sabihin nito ay babayaran mo ang iyong mga kontribusyon sa programa
 • Reimbursement ng Transportasyon - alam namin na maaaring magastos upang makapunta sa at mula sa aming mga programa, kaya babayaran ka namin para sa iyong paglalakbay
 • Mga Serbisyo sa Komunidad / Mga Oras ng Volunteer - ang mga ito ay maaaring mag-log para sa anumang proyekto o obligasyon na nangangailangan ng serbisyo sa komunidad
 • Grant / Scholarship - ang mga ito ay mga pagkakataon na mag-aplay para sa pagpopondo para sa iyo o para sa iyong proyekto
 • Pautang sa Paaralan - ang ilang mga programa ay kumikilos bilang mga elektibo ng klase, ang iba ay nag-aalok ng kurso sa kredito at / o mga oras sa larangan
 • Pag-akda sa Mga Publikasyon / Mga Sulat sa Editor - lilitaw ang iyong pangalan sa pag-print sa mga publication ng programa at / o sa mga outlet ng balita

Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa yli, magkakaroon ka rin ng maraming iba pang mga pagkakataon at makakuha ng maraming mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyo upang mabuo ang iyong resume. Maaaring kabilang dito ang:

 • Pampublikong pagsasalita
 • Pagpaplano at pagpapatupad ng kampanya
 • Pagpapakilos ng mga pagsasanay at pagpupulong
 • Pagbuo ng iyong network
 • Pagbibigay ng mga interbyu
 • Pakikilahok sa mga inihalal na opisyal at iba pang lokal at pambuong-estadong pinuno

At maaari mong isaalang-alang sa amin upang suportahan ka sa anumang pagkakataon na hinahanap mo pagkatapos na makilahok sa aming mga programa, na maaaring magsama ng isang sulat ng rekomendasyon; pagkonekta sa iyo sa mga tao, programa, at mga pagkakataon sa scholarship, at / o pagiging sanggunian sa isang application ng trabaho.

San Mateo

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman
 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman

San Francisco

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman

Merced

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman

Madera

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman
 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman

Long Beach

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman

Fresno

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman
 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman
 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman
 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman
 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman

Eastern Coachella Valley

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman
 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
Dagdagan ang nalalaman