Opportunity ng Kabataan

Mga kabataan, pinahahalagahan namin ang pagsisikap na ginagawa mo, napakarami ng aming mga programa (tingnan sa ibaba para sa mga pagbubukas!) nag-aalok ng natatanging mga pagkakataon para sa kabayaran. Kabilang dito ang:

 • Stipend - ang ibig sabihin nito ay babayaran mo ang iyong mga kontribusyon sa programa
 • Pagbabayad ng Transportasyon - alam namin na maaaring magastos ito upang makarating sa at mula sa aming mga programa, kaya ibabalik namin kayo para sa inyong paglalakbay
 • Serbisyong Pangkomunidad / Oras ng Pagboboluntaryo - ang mga ito ay maaaring mag-log para sa anumang proyekto o obligasyon na nangangailangan ng serbisyo sa komunidad
 • Grant / Scholarship - ang mga ito ay mga pagkakataon na mag-aplay para sa pagpopondo para sa iyo o para sa iyong proyekto
 • School Credit - ang ilang mga programa ay kumikilos bilang mga elektibo ng klase, ang iba ay nag-aalok ng kurso sa kredito at / o mga oras sa larangan
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor - lilitaw ang iyong pangalan sa pag-print sa mga publication ng programa at / o sa mga outlet ng balita

Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa yli, magkakaroon ka rin ng maraming iba pang mga pagkakataon at makakuha ng maraming mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyo upang mabuo ang iyong resume. Maaaring kabilang dito ang:

 • Pampublikong pagsasalita
 • Pagpaplano at pagpapatupad ng kampanya
 • Pagpapakilos ng mga pagsasanay at pagpupulong
 • Pagbuo ng iyong network
 • Pagbibigay ng mga interbyu
 • Pakikilahok sa mga inihalal na opisyal at iba pang lokal at pambuong-estadong pinuno

At maaari mong isaalang-alang sa amin upang suportahan ka sa anumang pagkakataon na hinahanap mo pagkatapos na makilahok sa aming mga programa, na maaaring magsama ng isang sulat ng rekomendasyon; pagkonekta sa iyo sa mga tao, programa, at mga pagkakataon sa scholarship, at / o pagiging sanggunian sa isang application ng trabaho.

San Mateo

 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA

San Francisco

 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA

Marino

 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA

Fresno

 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA

Eastern Coachella Valley

 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA
 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship
MATUTO NANG HIGIT PA